วิธีสัมภาษณ์งาน

วิธีสัมภาษณ์งาน

เราควรเตรียมตัวยังไงก่อนการสัมภาษณ์งาน เชื่อว่าน้องๆส่วนใหญ่จะตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่จะต้องเข้าไปสัมภาษณ์งาน บางคนอาจจะลืมจนถึงขั้นจำในสิ่งที่เราเตรียมมานำเสนอไม่ได้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสัมภาษณ์นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้งานอย่างที่ฝัน...