LeadingPower...

 

ทีมงานของเรา

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Chomporn.png
CHIEF HUMAN RESOURCE OFFICER

คุณชมพร เกษมนุกูลฤกษ์

คุณชมพร จบการศึกษาในปี 2551 จากมหาวิทยาลัย นานาชาติมหดล ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยคณะผู้บริหาร บริษัท เคแลน ไรท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และได้มีส่วนร่วมทำงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่นั้นมา การทำงานด้านการสรรหาบุคลากรเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในบริษัท จัดหางาน ซีดับบลิวเอ ทาเลนท์ จำกัด โดยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้จัดการด้านการสรรหาในปี 2556

คุณชมพร ได้รับการคัดเลือกมาเป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหา และที่ปรึกษา ที่บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด รวมถึงเป็นส่วนนึงของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน  ทักษะที่โดดเด่นคือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเจรจาต่อรอง การจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายของคุณชมพร คือการส่งผู้สมัครที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Chomporn.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Prasittichai.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Prasittichai.png
CHIEF OPERATION OFFICER

ประสิทธิชัย เปลี่ยนศรี

คุณประสิทธิชัย เริ่มทำงานในตำแหน่ง Telesales (ประกันภัย) ของบริษัท ประกันภัยชั้นนำหลายแห่ง เช่น Ace, Cigna, Aegon และ I-Direct 
มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ทั้งหมด 5 ปี

คุณประสิทธิชัย เริ่มการสรรหาบุคลากร ที่ บริษัทจัดหางาน ซีดับบลิวเอ ทาเลนท์ ในตำแหน่ง Researcher และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรหา. จากนั้นในปี 2557 คุณประสิทธิชัยได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ ที่ให้บริการแก่บริษัทมหาชน หลายแห่งในเมืองไทยและเขาสามารถบริหาร 5 โครงการให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุด

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Nichapat.png
ASSISTANT HUMAN RESOURCES AND CONSULTING MANAGER

คุณณิชาภัทร คำสอนทา

คุณณิชาภัทร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่ปี 2559 และเริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบในปี 2556 หลังจากทำงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบมาหลายปีเธอมีโอกาสและความท้าทายใหม่ในการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ใน บริษัท จัดหางานแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในปี 2560 นอกจากนี้เธอได้เติมเต็มประสบการณ์ของเธอในบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในระดับการจัดการเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้เธอยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดวัตถุประสงค์ขององค์กร ในปี 2560 เธอได้เข้าร่วม LPR 2018 ในตำแหน่งผู้จัดการผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล


คุณณิชาภัทรมีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งมากในบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์มานานกว่า 5 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวแทนจัดหางานและอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Nichapat.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Nirobon.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Nirobon.png
TALENT ACQUISITION MANAGER

คุณนิโรบล เรือนเจริญ

คุณนิโรบลจบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา 2556 มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรมานานกว่า 5 ปี

ในปี 2560 เธอได้เข้าร่วม LPR ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดหางาน ในเวลาเพียงแค่สองปีเธอก็สามารถแสดงความสามารถ และถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการโครงการ ไม่เพียงแต่การบริหารทีมคุณนิโรบลยังรับผิดชอบการฝึกอบรมพนักงานใหม่และดูแลควบคุมยอดขาย และด้วยเทคนิคทั้งหมดจากประสบการณ์ตรง คุณนิโรบลสามารถบริหารจัดการ และดูแลกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้มาตรฐานลูกค้าและเป็นที่พึงพอใจ

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Namphung.png
PROJECT MANAGER

คุณน้ำผึ้ง นวลขนาย

คุณน้ำผึ้งจบการศึกษาปริญญาตรี ด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี2553 คุณน้ำผึ้งมีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรมามากกว่า 8 ปี ให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย

ในปี 2559 คุณน้ำผึ้งได้เข้ามาเริ่มงานกับ บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ ในตำแหน่ง Recruiter Specialist ด้วยการทุ่มเทในการทำงานทำให้คุณน้ำผึ้งได้รับรางวัล “LPR Best Performance และ Top Performance Award” รวมถึงได้รับการปรับตำแหน่งเป็น Project Manager จนถึงปัจจุบัน.

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Namphung.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Kewalee.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Namphung.png
TALENT ACQUISITION SPECIALIST

คุณเกวลี ลางคุณเสน

คุณเกวลีได้เข้าร่วมงานกับ LPR ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรในปี 2561 โดยนำประสบการณ์ด้านการบริการและการขายมาปรับร่วมกับการสรรหาบุคลากร ด้วยการพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็วและความสามารถที่โดดเด่น คุณเกวลีสามารถผลักดันตัวเองให้เป็นหนึ่งใน Top Performance และก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาในระยะเวลาอันสั้น
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/09/thai-img-footer-map2.png
GET IN TOUCHLeading Power Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
Leading PowerHeadquarters
Recruitment Thailand
OUR LOCATIONSWhere to find us
GET IN TOUCHLeading Power Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Leading-Power.com. All rights reserved.

Copyright by Leading-Power.com. All rights reserved.