LeadingPower...

ทีมงานของเรา

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Chomporn-1.png
CHIEF HUMAN RESOURCE OFFICER

คุณชมพร เกษมนุกูลฤกษ์

คุณชมพร จบการศึกษาในปี 2551 จากมหาวิทยาลัย นานาชาติมหดล ด้านการบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยคณะผู้บริหาร บริษัท เคแลน ไรท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และได้มีส่วนร่วมทำงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่นั้นมา การทำงานด้านการสรรหาบุคลากรเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในบริษัท จัดหางาน ซีดับบลิวเอ ทาเลนท์ จำกัด โดยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้จัดการด้านการสรรหาในปี 2556

คุณชมพร ได้รับการคัดเลือกมาเป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหา และที่ปรึกษา ที่บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด รวมถึงเป็นส่วนนึงของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน  ทักษะที่โดดเด่นคือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเจรจาต่อรอง การจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายของคุณชมพร คือการส่งผู้สมัครที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Chomporn-1.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Prasittichai-1.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Prasittichai-1.png
CHIEF OPERATION OFFICER

ประสิทธิชัย เปลี่ยนศรี

คุณประสิทธิชัย เริ่มทำงานในตำแหน่ง Telesales (ประกันภัย) ของบริษัท ประกันภัยชั้นนำหลายแห่ง เช่น Ace, Cigna, Aegon และ I-Direct 
มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ทั้งหมด 5 ปี

คุณประสิทธิชัย เริ่มการสรรหาบุคลากร ที่ บริษัทจัดหางาน ซีดับบลิวเอ ทาเลนท์ ในตำแหน่ง Researcher และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรหา. จากนั้นในปี 2557 คุณประสิทธิชัยได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ ที่ให้บริการแก่บริษัทมหาชน หลายแห่งในเมืองไทยและเขาสามารถบริหาร 5 โครงการให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุด

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Nichapat-1.png
ASSISTANT HUMAN RESOURCES AND CONSULTING MANAGER

คุณณิชาภัทร คำสอนทา

คุณณิชาภัทร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่ปี 2559 และเริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบในปี 2556 หลังจากทำงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบมาหลายปีเธอมีโอกาสและความท้าทายใหม่ในการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ใน บริษัท จัดหางานแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในปี 2560 นอกจากนี้เธอได้เติมเต็มประสบการณ์ของเธอในบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในระดับการจัดการเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้เธอยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดวัตถุประสงค์ขององค์กร ในปี 2560 เธอได้เข้าร่วม LPR 2018 ในตำแหน่งผู้จัดการผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล


คุณณิชาภัทรมีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งมากในบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์มานานกว่า 5 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวแทนจัดหางานและอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Nichapat-1.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Nirobon-1.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Nirobon-1.png
TALENT ACQUISITION MANAGER

คุณนิโรบล เรือนเจริญ

คุณนิโรบลจบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา 2556 มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรมานานกว่า 5 ปี

ในปี 2560 เธอได้เข้าร่วม LPR ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดหางาน ในเวลาเพียงแค่สองปีเธอก็สามารถแสดงความสามารถ และถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการโครงการ ไม่เพียงแต่การบริหารทีมคุณนิโรบลยังรับผิดชอบการฝึกอบรมพนักงานใหม่และดูแลควบคุมยอดขาย และด้วยเทคนิคทั้งหมดจากประสบการณ์ตรง คุณนิโรบลสามารถบริหารจัดการ และดูแลกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้มาตรฐานลูกค้าและเป็นที่พึงพอใจ

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Namphung-1.png
PROJECT MANAGER

คุณน้ำผึ้ง นวลขนาย

คุณน้ำผึ้งจบการศึกษาปริญญาตรี ด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี2553 คุณน้ำผึ้งมีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรมามากกว่า 8 ปี ให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย

ในปี 2559 คุณน้ำผึ้งได้เข้ามาเริ่มงานกับ บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ ในตำแหน่ง Recruiter Specialist ด้วยการทุ่มเทในการทำงานทำให้คุณน้ำผึ้งได้รับรางวัล “LPR Best Performance และ Top Performance Award” รวมถึงได้รับการปรับตำแหน่งเป็น Project Manager จนถึงปัจจุบัน.

https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Namphung-1.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Kewalee-1.png
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Namphung-1.png
TALENT ACQUISITION SPECIALIST

คุณเกวลี ลางคุณเสน

คุณเกวลีได้เข้าร่วมงานกับ LPR ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรในปี 2561 โดยนำประสบการณ์ด้านการบริการและการขายมาปรับร่วมกับการสรรหาบุคลากร ด้วยการพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็วและความสามารถที่โดดเด่น คุณเกวลีสามารถผลักดันตัวเองให้เป็นหนึ่งใน Top Performance และก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาในระยะเวลาอันสั้น
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Neeranud-1.png
TALENT ACQUISITION SPECIALIST

คุณนีรนุช ค้ำภูเขียว

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คุณนีรนุชได้ทำงานในตำแหน่ง Call Center ของธนาคารกรุงไทยเป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพการสรรหาในฐานะเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร คุณนีรนุชได้เข้าร่วมทำงานกับ LPR ในปี 2559 และมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่ในอาชีพการสรรหาพนักงานขายทางโทรศัพท์ และพนักงาน Call Center คุณนีรนุชพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ได้กลายเป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหา
https://leading-power.com/wp-content/uploads/2019/10/Neeranud-1.png