บริการสรรหาบุคลากร

โดย…ทีมงานมืออาชีพ

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด ก่อตั้งโดย ทีมงานผู้บริหารอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรมามากกว่า 7 ปี โดยเราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และหางานที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มองหางาน บริษัทฯ มีความเชียวชาญด้านการสรรหาในกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมี, การบริการ, อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การธนาคาร และด้านประกันภัย