เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales)

รายละเอียดของงาน ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ รับผิดชอบยอดขายของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมมือในการทำงานเป็นทีมไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลให้ เป็นงานประจำออฟฟิศ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20 – 40 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษา ม.3/ ปวช. ขึ้นไป...