เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales)

รายละเอียดของงาน ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ รับผิดชอบยอดขายของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมมือในการทำงานเป็นทีมไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลให้ เป็นงานประจำออฟฟิศ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20 – 40 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษา ม.3/ ปวช. ขึ้นไป...

พนักงานขายประกันประจำบูท (Insurance Consultant)

รายละเอียดของงาน ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทประจำบูธตามห้างสาขาต่างๆๆ รับผิดชอบยอดขายของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมมือในการทำงานเป็นทีม แก้ไขวิเคราะห์ปัญหา ให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุตั้งแต่ 20 ปี วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไปกรณีไม่มีประสบการณ์...

Programmer C# .NET

รายละเอียดงาน สนับสนุน ให้บริการระบบงาน แก้ปัญหาด้าน IT ต่างๆให้กับผู้ใช้งาน เขียน พัฒนาและปรับปรุงระบบตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น ตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ...