บริการสรรหาบุคลากร

โดย…ทีมงานมืออาชีพ

เป้าหมายของเรา

  1. ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงของบริษัทจากการสำเร็จโดยส่งมอบบุคลากรที่มีคุณภาพ
  2. พัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
  3. พัฒนาระบบปฎิบัติการภายใน เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานระหว่างผู้สมัครงาน บริษัท และกลุ่มลูกค้า

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เป็นบริษัทชั้นนำขนาดเล็ก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาบุคลากร มุ่งมั่นจะช่วยเหลือลูกค้าเติมเต็มบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯให้มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจลึกซึ้งถึงเนื้อหางานและความต้องการของลูกค้า โดยเป็นองค์กรระดับเล็กที่คุณภาพเทียบเท่าองค์กรระดับใหญ่

 

หางานร่วมกับเรา ให้เราช่วยหาคน