รายละเอียดงาน

 1. สนับสนุน ให้บริการระบบงาน แก้ปัญหาด้าน IT ต่างๆให้กับผู้ใช้งาน
 2. เขียน พัฒนาและปรับปรุงระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น ตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ
 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาจนลุล่วง
 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วัน / เวลา ทำงาน
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทิน

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจปิโตรเคมี

สถานที่ทำงาน
สำนักงานศรีราชา  – แหลมฉบัง (ชลบุรี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย / อายุไม่เกิน 33 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 6 เดือน – 4 ปี ในด้านการเขียนโปรแกรมด้วย C# / VB.NET และสามารถใช้ Oracle, SQL Server ได้เป็นอย่างดี
 4. หากมีความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรมภาษาอื่นๆได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความกระตือรือล้นและมีความตั้งใจในการทำงานสูง พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มองโลกในแง่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน
 7. สามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันกลุ่ม
 3. โบนัส